در مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام روز 23 دی‌ماه سرمایه‌گذاری سپه ، با افزایش سرمایه 79 درصدی موافقت شد.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته است.

مبلغ افزایش سرمایه نیز 5,309,000 میلیون ریال است.