دکتر حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفای دوباره خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعلامی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه کرد.

 

متن نامه استعفا به شرح زیر است: 

استعفای رئیس سازمان بورس

 

  •