به گزارش افکارنیوز، سيد جلال الدين عارفیان در گفتوگو با ايسنا، در پاسخ به این كه آیا ادعای برداشت ۲۸ هزار تومان مابهالتفاوت یارانه مرحله اول و دوم از حسابها صحت دارد یا خیر ؟ پاسخ داد: در هیچ یك از مراحل واریز یارانهها وجهی از حسابها خارج نشده است و این امر شامل ۲۸ هزار تومان مابهالتفاوت مرحله اول و دوم نیز میشود؛ بر همین اساس این رقم از هیچ حسابی خارج نشده ا ست.

وی با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با ۲۵ بانک عامل برای واریز یارانه‌ها همکاری دارد، گفت: هر چند برخی از بانک‌ها قابلیت ارایه گزارش صورت حساب به افراد را دارند، اما برخی دیگر از این امکان برخوردار نیستند و به همین دلیل ۲۸ هزار تومان در برخی حساب‌ها مشاهده نمی‌شود.

معاون سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: هر بانکی دارای مکانیزم خاصی است و سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها در این امر دخل و تصرفی ندارد.

به گفته عارفیان، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، برداشت مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم برای سرپرستان خانوار امکان‌پذیر می‌شود.

وي در پايان عنوان كرد: ۲۸ هزار تومان مابهالتفاوت دو مرحله به طور تقریبی برای تمامی سرپرستان خانوار واریز شده است.