به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، براساس اين تفاهم نامه قرار است هر سه ماه يكبار قيمت مرغ توسط سازمان حمايت حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان تعيين شود.

محتوای این تفاهم نامه اعلام می‌کند که هر سه ماه یکبار قیمت کف و سقف مرغ با حداکثر پنج درصد افزایش قیمت نسبت به دوره قبل می‌تواند تعیین شود. از آنجا که همواره تولیدکنندگان از به صرفه نبودن قیمت تولید ناراضی‌اند، تلاش می‌کنند که حداکثر افزایش قیمت را اعمال کنند، بنابراین می‌توان پیش بینی کرد که افزایش پنج درصدی قیمت مرغ در هر دوره سه ماهه قطعی است.

اگرچه براساس این تفاهم نامه قرار است قیمت مرغ حداکثر تا پایان اردیبهشت پنج تا ۱۰ درصد کاهش یابد، اما با اعمال محتوای تفاهم نامه که افزایش پنج درصدی قیمت این کالا در دوره‌های سه ماهه است، می‌توان این انتظار را داشت که قیمت مرغ تا پایان سال جاری ۱۵ درصد و در یک سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد.

از سوي ديگر این تفاهم نامه تاكيد كرده كه افزايش پنج درصدي قيمت مرغ در دورههاي سه ماه به شرط ثابت بودن قيمت نهادههاست و از آنجايي كه هم اكنون قيمت نهادهها با نوسان روبروست، ميتوان پيش بيني كرد كه افزايش ۲۰ درصدي قيمت مرغ در طي يك سال آينده حداقل افزايش خواهد بود و در صورت تغيير قيمت نهادهها، افزايش قيمت اين كالا بيش از آن نيز پيش بيني مي شود.