ارزش سبد سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی بعد از اینکه چند روز افزایش قیمت داشت و خود را به کانال ۹ میلیون تومان رساند، امروز شاهد کاهش قیمت ۱.۳۱ درصدی بود و به ۹۰،۹۴۴،۰۰۰ ریال رسید.

لکما بعد از بازگشایی دچار ریزش بیش از ۱۲ درصدی شد و بیشترین کاهش قیمت را به نام خود ثبت کرد. در مقابل شبریز با ۴.۱۸ درصد رشد بیشترین افزایش قیمت را داشت.

نماد وتجارت تنها نماد متوقف سبد سهام عدالت بود و امروز هیچ نماد دیگری متوقف نشد.