صادرات نفت ایران پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و وضع مجدد تحریمها، متاثر شد. اما جو بایدن، رییس جمهور جدید آمریکا خواستار بازگشت به مسیر دیپلماسی شده است.

آمارهای شرکت  "اس وی بی اینترنشنال" و دو شرکت دیگر که آمار نفتکشها را بررسی می کنند، نشان داده که صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده است.

شرکت "اس وی بی اینترنشنال" مستقر در واشنگتن برآورد کرد که صادرات نفت ایران در دسامبر به ۷۱۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با ۴۹۰ هزار بشکه در روز در اکتبر رشد کرده و میزان تولید و صادرات این کشور از ابتدای ژانویه تاکنون بالا رفته است.

سارا وکشوری از شرکت "اس وی بی اینترنشنال" اظهار کرد: ایران و مشتریانش رویکرد نرمتر از سوی دولت بایدن را انتظار دارند. ایران در حال حاضر با پیش بینی مذاکرات با آمریکا، افزایش تولید و صادراتش را آغاز کرده است.

تهران و برخی از مشتریان نفتی این کشور مانند چین تحریمهای آمریکا را غیرقانونی خوانده اند.

شرکت پترولجستیک مستقر در ژنو اعلام کرد صادرات نفت ایران پس از این که ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سه ماهه چهارم رشد کرد، از ابتدای ژانویه تاکنون از ۶۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته است. این شرکت در ایمیلی به رویترز اعلام کرد ما شاهد افزایش مستمر صادرات نفت ایران در ماههای گذشته بوده ایم.

رفینیتیو آیکان هم ۳۷۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت ایران را در دسامبر ردگیری کرده و مدعی شد که صادرات نفت ایران سال میلادی گذشته در بعضی ماهها به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی اعلام کرد صادرات نفت به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده اما آمار دقیقی ارائه نکرد.

آمار دقیقی برای صادرات نفت ایران وجود ندارد. نفتکشها از سیستمهای ردگیری ماهواره ای استفاده می کنند اما این سیستمها می توانند غیرفعال شوند که ردگیری آنها را دشوار می کند.

آنتونی بلینکن، گزینه بایدن برای تصدی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرده که توافقی که اجازه می دهد صادرات نفت ایران بالاتر رود، قریب الوقوع به نظر نمی رسد.

یک منبع آگاه در شرکت سومی که صادرات نفت ایران را ردگیری می کند، تخمین زد صادرات نفت ایران در ژانویه بیشتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز نبوده اما در مقایسه با دسامبر بالاتر رفته و رفتار خریداران مهم ممکن است در ماههای آینده تغییر کند.

بر اساس گزارش رویترز، وی گفت: اکنون که ترامپ رفته، این پرسش مطرح است که آیا چین و هند همچنان خرید نفت ایران را محدود نگه خواهند داشت.