به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، شوراي نگهبان اعلام كرد كه طرح دو فوريتي اصلاح ماده يك قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب جلسه مورخ ۱۷ ارديبهشت ماه ۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير باموازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.