به گزارش افکارنیوز، حسین تقینژاد امروز در گفتوگو با فارس در بجنورد اظهار داشت: بر اساس مصوبه سفر اول گاز رسانی به ۱۰۰ روستای واقع در ۱۵ کیلومتری خطوط انتقال گاز در خراسان شمالی انجام شد.

وی گفت: گاز رسانی به این روستاها با در‌نظر گرفتن شرایط و جمعیت روستاها انجام و ساکنان این مناطق از نعمت گاز برخوردار شدند.

تقی‌نژاد همچنین گاز رسانی به ۲۰۰ روستای بالای ۱۰۰ خانوار استان را از مصوبات سفر سوم دولت به این استان عنوان کرد و افزود: عمده این طرح‌ها طی سال گذشته اجرایی شده که بخشی از آن امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه در قالب مصوبات سفر اول سه مصوبه گاز‌رسانی به ۱۰۰ روستا، مطالعات گاز‌رسانی به سه شهر راز، لوجلی و صفی آباد و همچنین امکان سنجی گاز‌رسانی به شهرهای فاقد گاز مثل قاضی، پیش قلعه، شوقان و سنخواست به تصویب دولت رسید، تصریح کرد: این مصوبات به طور صد درصد تحقق یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی همچنین آغاز گاز رسانی به سه شهر راز، لوجلی و صفی آباد را از مصوبات سفر دوم دولت در بخش گاز برشمرد و اظهار داشت: ‌ این مصوبه نیز به طور کامل محقق شده است.

وی مصوبات دور سوم دولت در بخش گاز خراسان شمالی را برشمرد و گفت: این مصوبات شامل؛ مطالعه و اجرای خط تقویتی ۱۶ اینچ جاجرم به طول ۲۰ کیلومتر به منظور توسعه گاز‌رسانی به کارخانه آلومینای جاجرم، مطالعه و بررسی احداثفاز دوم خط انتقال تقویتی گاز بجنورد اسفراین، اجرای خط تقویتی گاز شهرهای بجنورد و شیروان، گاز‌رسانی به ۲۰۰ روستا و احداثساختمان اداری و پست امداد گاز بود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ۴۵ درصد از مصوبات این دور از سفر تاکنون تحقق یافته که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال این مصوبات با کمک دولت در استان انجام شود.

وی شمار روستاهای برخوردار از گاز در خراسان شمالی را هم اکنون ۲۳۹ روستا عنوان کرد و گفت: این تعداد در ابتدای تاسیس استان ۲۶ روستا بوده است.

تقی‌نژاد همچنین شمار خانوارهای زیرپوشش از خدمات گاز را در خراسان شمالی ۱۶۷ هزار و ۵۷۲ خانوار شامل؛ ۶۵۹ هزار و ۸۲۴ نفر عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی شهرهای گاز‌دار خراسان شمالی را هم ۱۵ شهر برشمرد و اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از جمعیت شهری استان از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

وی مصرف‌کننده عمده و صنعتی گاز در خراسان شمالی را هم ۲۱۱ واحد برشمرد و گفت: ‌ گاز‌رسانی تا ورودی ۲۷ جایگاه سی‌. ان. جی نیز توسط این شرکت انجام شده است.

به گزارش فارس، خراسان شمالی با دارا بودن هفت شهرستان ۸۴۳ هزار نفر جمعیت دارد.