وکبهمن آخرین نماد  عرضه اولیه  شده در پاییز سال جاری بود که در ۱۹ آذر ۹۹ عرضه اولیه آن انجام شد.

در عرضه اولیه  وکبهمن   ۴ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۴۸۵ کد معاملاتی مشارکت داشتند که در جریان این عرضه تعداد کد‌های تخصیص‌یافته ۴ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۴۳۴ کد ‌و حداکثر سهام تخصیص‌یافته به هر کد معاملاتی ۵۶ سهم در سقف قیمتی ۱۴ هزار و ۴۸۴ ریال بود.  

این نماد بعد از آنکه به سقف قیمتی ۲۳ هزار و ۶۱۰ ریال در تاریخ ۱۶ دی ماه سال جاری رسید، روند نزولی خود را آغاز کرد.  

امروز ۱۳ بهمن ۹۹ و حدود یک ماه بعد از آغاز روند نزولی وکبهمن این نماد در یک قدمی عرضه اولیه دوباره رسیده است و تا لحظه نگارش این متن این نماد در آستانه صف فروش قرار گرفته است. قیمت آخرین معامله وکبهمن ۱۴ هزار و ۷۳۸ هزار ریال می‌باشد و قیمت پایانی آن بر روی ۱۴ هزار و ۸۸۲ ریال قرار دارد.  

 

وکبهمن در آستانه عرضه اولیه دوباره!

 

تا لحظه نگارش این متن قدرت خریدار به فروشنده در این نماد ۱۵ برابر است و حجم معاملات روزانه وکبهمن، نصف حجم میانگین معاملات ماهانه می‌باشد.  

باید منتظر ماند و دید که وکبهمن هم فردا به زیر قیمت عرضه اولیه سقوط خواهد کرد یا روند صعودی جدیدی در این نماد آغاز خواهد شد؟