فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز جلسه پر تحرکی داشتیم و یکی از اقداماتی که در آن انجام شد تقدیر از استان‌های برتر بود. روند فعالیت‌های شور‌های استانی رو به رشد است.

او ادامه داد: علی رغم فشار و جنگ اقتصادی که در آن هستیم برای مدیریت فشار‌ها تلاش شده است. در  بازار سرمایه  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده است که رقم بزرگی محسوب می‌شود، اما برای تحقق اهداف بزرگ باید حداقل هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تامین مالی داشته باشیم. همانطور که امسال با موفقیت در بازار حضور داشتیم اگر چه با چالش‌هایی مواجه شدیم که باید برای آینده برای رفع این چالش‌ها برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.

او درباره بی اعتمادی مردم نسبت به بورس گفت: به دنبال فرهنگسازی برای ورود به بازار سرمایه با روش غیر مستقیم هستیم. به محض متعادل شدن شرایط آمادگی عرضه اولیه‌های جدید را داریم. در ۹ ماه ابتدای امسال سودآوری شرکت‌ها ۳ برابر شده است این یعنی نباید فقط به افزایش قیمت سهام نگاه کرد. میزان سودآوری یکی از مهمترین معیار‌های این حوزه است.

او درباره تاریخ عرضه‌های اولیه گفت: عرضه اولیه مشروط بر شرایط است. گفته‌های من به معنای اعلام آمادگی است، اما ما به دنبال دامن زدن بر بی تعادلی‌ها نیستیم.