تصویری از نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۵ بهمن ۹۹ در ادامه آمده است.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با افت ۳۲هزار و ۴۱۷واحدی (۲.۶درصد) در ارتفاع یک میلیون... و ۱۷۳هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن یک درصد افت کرد.

 

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۵بهمن ۹۹

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۵بهمن ۹۹