هانی تحویل‌زاده، رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک ضمن اشاره به این که با موافقت سازمان حمایت قیمت شیرخشک ۲۰٪ افزایش یافته است، گفت: به علت افزایش قیمت قوطی، شیر پرچرب و کارتن‌های مقوایی، شیرخشک گران شد و به قیمت ۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

تحویل‌زاده همچنین افزود: با افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیر خشک، تولیدکنندگان همچنان ضرر می‌دهند. چنانچه قیمت شیرخشک ۲۰ درصد دیگر افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان تازه به نقطه سر به سر می‌رسند.