به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با اشاره به مذاکرات پیش روی ایران و گروه ۱+۵ بر سر مسائل هستهای گفت: به هرحال ایران راه بلندی را در چالش هستهای خود با دنیا آمده است و اتفاقی که در مذاکرات استانبول رخ داد، شاهدی بر این است که اگر مذاکرات از موضع عادلانه و با توجه به حقوق ملت ایران صورت گیرد و به جای استفاده از لحن تهدید و تعیین پیش‍شرط، زمینههای تفاهم و اعتماد متقابل جستجو شود، ایران آمادگی مذاکرات سازنده را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به این جهت بود که با تغییر رویکرد کشورهای غربی ۱ + ۵ در مذاکرات استانبول، مشاهده شد که یک واکنش شایسته‌ای می‌توانند از ایران دریافت کنند.

وی تصریح کرد: البته باید مراقبت کرد تا فضای تقویت اعتماد متقابل از سوی طرفین ادامه پیدا کند و افرادی که علاقه مند نیستند شرایط تغییر کند، فرصت تخریب پیدا نکنند.

به گفته نهاوندیان، شتابزدگی در مذاکرات نباید باعثشود که توقعات بیش از حد شکل گرفته و فرآیندی که سالها به طول انجامیده و در کنار خود، انباشت سوءظن را پدید آورده است، به یکباره برطرف شود؛ اما می‌توان گام‌های متینی را تدبیر کرد که به تدریج فضای اعتماد برگردد.

وی اظهار داشت: حوزه‌ای که می‌تواند به ایجاد این فضای اعتماد کمک کند، حوزه اقتصاد است، چراکه اقتصاد میدانی است که می‌شود راه‌حل‌های " برد - برد " در آن طراحی کرد و اگر ما به جای کوبیدن به طبل تحریم، شروع به تجربه کردن همکاری متقابل کنیم، آنگاه طرفین می‌توانند زمینه‌های اشتراک منافع را تجربه کرده و به یک اعتمادسازی مثبت در همکاری اقتصادی دست یابند.

به اعتقاد نهاوندیان، در این شرایط آثار چنین رفتاری می‌تواند به حوزه‌های سیاسی و فرهنگی نیز انتشار پیدا کند. به این جهت است که گام نخستی که در این مسیر تدریجی می‌شود، طراحی کرد باید رفع تحریم‌ها باشد تا زمینه مراودات و همکاری در حوزه اقتصاد شکل گیرد.

دور دوم مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ سوم خردادماه امسال در بغداد برگزار خواهد شد. طرفین دور اول مذاکرات در استانبول را مثبت و سازنده اعلام کرده بودند.