محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت : هدف از این طرح رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و قطع زنجیره کروناست.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار افزود: با توجه به دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی دولت، پروانه کار اتباع خارجی نیز که اعتبار آن از تاریخ اول آذر ماه 1399 منقضی می‌شود بدون نیاز به مراجعه، تا پایان بهمن امسال تمدید خواهد شد.

وی با بیان این که 86درصد مهاجرین از افغانستان  برای کسب و کار وارد کشور شده اند، گفت: 60درصد آنها در صنعت ساختمان و مابقی در بخش های کشاورزی، خدمات و تولید اشتغال دارند .

در این جلسه مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز با اشاره به جایگاه خطیر بازرسی کار در شناسایی اتباع غیر مجاز بکار گرفته شده از سوی کارفرمایان متخلف گفت: در استان کرمان 30 بازرس کار این وظیفه را انجام می دهند که امید است با راه اندازی گشت های مشترک ادارات کار و نیروی انتظامی عملکرد بازرسی با پیشرفت بهتری صورت گیرد.

رضا اسماعیلی در بخش دیگری از سخنانش به ساماندهی اشتغال اتباع توسط کاریابی های غیر دولتی در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 26 کاریابی در استان کرمان فعال است که یکی از آنها الکترونیکی و مابقی به صورت حضوری خدمت رسانی می کنند  .