به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در این جلسه قرار است آخرین دفاعیات آقای (ط. ن) یکی از متهمان پرونده که قبلا به اتهاماتش رسیدگی شده بود اخذ شود.
همچنین به اتهامات ۶ متهم جدید به نام های(م. ک)،(م. د)،(ب. د)،(الف. م)،(ر. الف) و(الف. ن) رسیدگی شود.(الف. ر) به عنوان مطلع در این دادگاه حاضر شده است.

جلسه دادگاه امروز در دو بخش صبح و عصر در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

همچنین در این جلسه وکلای متهمان و خانواده تعدادی از آنها نیز حضور دارند.