به گزارش افکارنیوز، نعمتالله ترکی در گفتوگو با فارس درباره توزیع گسترده گوشت گوساله اظهار داشت: براساس وعدهای که برای کاهش گوشت قرمز داده شده بود از امروز گوشت گرم گوساله کیلویی ۹۸۰۰ تومان به فروش میرسد.

وی ادامه داد: هر کدام از دستگاه های دولتی، میادین و تعاونی‌ها هر میزان که بخواهند می‌توانند با مراجعه به سردخانه تهرانپارس هر کیلو گوشت گوساله را با ۹۸۰۰ تومان دریافت کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران خاطرنشان کرد: از فردا در فروشگاه‌هایی که در شهر تهران دایر شده این گوشت با قیمت حداکثر ۱۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی ادامه داد: توزیع گوشت گوسفند با کاهش قیمت نیز از روزهای آتی شروع میشود.