تصویری از نمای پایانی کار بازار سرمایه در ۱۹ بهمن ۹۹ در ادامه آمده است.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۳۵هزار و ۱۵۰واحدی (۳.۱درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۷۰هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۱.۲درصد رشد کرد.

 

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۹بهمن ۹۹

 

 

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۹بهمن ۹۹