به تازگی خودروسازی سایپا نسبت به طراحی و رونمایی یکی دیگر از محصولات خود با نام " اطلس " اقدام کرده است.
 
گفته می شود، این خودروسازی قرار است از چند محصول جدید دیگر خود رونمایی کند که "اطلس" یکی از این محصولات است.
 

خودرو جدید سایپا رونمایی شد