سوددهی آتیه صبا در سال جهش تولید چقدر بوده است؟ همه آنچه باید در مورد سود هلدینگ آتیه صبا بدانید در این فیلم آمده است.