تصویری از نمای پایانی کار بازار بورس در ۲۰بهمن ۹۹ در ادامه آمده است.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۲۲هزار و ۳۰۲واحدی (۱.۹درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۹۲هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۲درصد افت کرد.

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۰بهمن ۹۹

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۰بهمن ۹۹