به گزارش افکارنیوز، عباس کمرهای در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش قیمت سکه هایی که بانک ملی از مردم خریداری می کند ( ۵۷۵ هزارتومان)، گفت: بانک مرکزی قیمت سکه های پیش فروشی که مردم قصد دارند آنها را به بانک ملی بفروشند کاهش داده است.

مدیرکل سابق ریالی و نشر بانک ملی با بیان اینکه در روزهای ابتدایی تحویل سکه های پیش فروشی قیمت سکه هایی که بانک از پیش خریداران می خرید، ۶۳۶ هزار تومان بود، تصریح کرد: زمان تحویل سکه ها از تاریخ دوم اردیبهشت ماه جاری بود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران افزود: بانک مرکزی پیش از این نیز اعلام کرده بود که قیمت سکه هایی که از مردم می خرد بر اساس قیمت های جهانی طلا و با در نظر گرفتن سایر پارامترها است، بنابراین با توجه به کاهش نرخ ها، بانک مرکزی هم نرخ سکه ها را کاهش داد.

کمره ای با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که قیمت ها را ثابت نگه نمی دارد و با رصد کردن نرخ جهانی طلا و ارز، به صورت روزانه نرخ سکه هایی که می خرد را اعلام می کند، تصریح کرد: البته باید توجه داشت که استقبال از دریافت اوراق گواهی سپرده بسیار افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر تمایل بیشتر به سمت تحویل اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۴ درصد است، گفت: از ابتدای زمان تحویل سکه ها از تاریخ دوم اردیبهشت ماه جاری تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه سکه به مردم تحویل داده شده است.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران اضافه کرد: تا تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه جاری قیمت سکه هایی که به مردم تحویل داده می شود با نرخ پیش خرید ۵۴۶ هزار تومان است که با احتساب نرخ ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان می شود، نرخ سکه ۵۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان می شود.

وی اظهارداشت: از تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری که مرحله دوم تحویل سکه های پیش فروش آغاز می شود، قیمت های جدید اعمال خواهد شد، زیرا نرخ و شرایط پیش فروش سکه ها در مرحله دوم تغییر کرده بود که در زمان سررسید نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم محاسبه می شود.

گفتنی است؛ قیمت پیش فروش سکه طرح جدید در فاز دوم با تحویل ۶ ماهه ۵ میلیون و ۹۸۹ هزار ریال و با تحویل ۴ ماهه ۶ میلیون و ۲۷۴ هزار ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده بود.