تصویری از نمای پایانی کار بازار سرمایه در ۲۱ بهمن ۹۹ را در ادامه می بینید.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۲۱هزار و ۶۱۹واحدی (۱.۸درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۱۴هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۷درصد رشد کرد.

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۱بهمن ۹۹

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۱بهمن ۹۹