به گزارش افکارنیوز، دكتر محسن روحاني در گفتوگو با ايسنا، در مورد چگونگي تبديل بنزين ۱۰۰ توماني باقي مانده در كارتهاي سوخت به ۴۰۰ توماني از ابتداي خرداد ماه گفت: دارندگان بنزين يارانهاي از اول خردادماه با مراجعه به جايگاههاي سوخت بايد نسبت به تبديل بنزين ۱۰۰ توماني خود به ۴۰۰ توماني اقدام كنند.

وی ادامه داد: بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره در کارت سوخت در اولین سوخت‌گیری که از اول خرداد ماه انجام بگیرد به بنزین با نرخ ۴۰۰ تومانی تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به این که البته مقدار سوختگیری ممکن است صفر لیتر باشد، توضیح داد: یعنی این‌که دارندگان این نوع سهمیه با قرار دادن کارت سوخت خود در کارت‌خوان پمپ بنزین و واردکردن رمز کارت، نازل سوخت را برداشته و دوباره بر سر جای خود قرار دهند.

روحاني گزينه مراجعه حضوري دارندگان كارت سوخت به شركت پخش مناطق براي تبديل بنزين يارانهاي به نيمه يارانهاي را نيز رد كرد.