به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، الف . ن، پس از تفهیم اتهام در دفاع از خود گفت:هیچ اطلاعی از اعتبارات اسنادی و الی سی نداشتم و تا قبل از این ماجرا نمی دانستم ال سی چیست. همه نامه ها با جعل امضای من بوده است. دو دسته چک بانک ملی و صادرات داشتیم که سفید امضا به گروه آریا داده بودیم. از اعتماد اشتباه من سوء استفاده شده است.

وی افزود: یکسری دسته چک نیز در تهران به نام شرکت صادر شده بود که افتتاح حساب با اسناد جعلی و به نام ما صورت گرفته بود.

قاضی: چه میزان تحصیلات دارید؟

متهم: دیپلمه هستم.

قاضی: اطلاعات تجاری داشتید

متهم: در چند شرکت عضو هیئت رئیسه بودم البته اطلاعات تجاری کمی داشتم. فرم هیئت مدیره را آماده می کردند و من تنها آن را امضا می کردم.

متهم در ادامه دفاعیاتش گفت: از سال ۸۶ تا ۸۸ مسئول کامپیوتر و سایت شرکت م بودم. در آن زمان حدود ۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان حقوق می گرفتم. اواخر سال ۸۷ عضو هیئت مدیره شرکت م شده و حقوقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. ۴ ماه بعد نیز ماهی یک میلیون و ۸۰۰ تومان دریافت می کردم.

در ادامه قاضی فراهانی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه خطاب به متهم گفت: در دفاعیات خود اعلام کردید با مجموعه آشنا بوده و از اعتماد شما سوء استفاده شده است حالا توضیح دهید به چه کسی اعتماد کرده و چه کسی از آن سوء استفاده کرده است. همچنین چرا وقتی از جعل امضای خود باخبر شدید شکایتی را مطرح نکردید.

متهم سپس در پاسخ گفت: در کیفرخواست اشاره ای نشده چه کسی امضای مرا جعل کرده است. فقط در اینترنت خواندم که این کار توسط آقای ش انجام شده است. منشی آقای ش نیز در جلسه ای اعلام کرده بود تمام پیش فاکتورها توسط او تهیه می شده است. در این پرونده من هم آبرویم را از دست دادم و هم پدرم را به همین خاطر هر چه از من خواستند تهیه کرده و تحویل دادم.

در ادامه وکیل متهم در دفاع از موکلش گفت: موکلم از تاریخ یکم فروردین سال ۸۶ به عنوان کارمند در شرکت م وارد شده و مسئول کامپیوتر و راه اندازی سایت برای ۱۲ شرکت و کارخانه وابسته به آن بود. در تاریخ ۲ اردیبهشت سال ۸۷ نیز به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره با یک سهم مدیریتی در شرکت م مشغول فعالیت شد. گروه امیرمنصور آریا برای وارد کردن چوب شرکت الیت انزلی را تاسیس کردند تا چوب مورد نیاز را برای کارخانه نمونه منصور را تهیه کند. در تهران برخی مدیران آریا با مهر و پیش فاکتورهای این شرکت پول تنزیل می کردند و موکلم سیاهه اسناد و پیش فاکتوری را امضا نکرده است. علم و عمل در ارتکاب جرم مهم است که وی هیچ اطلاعی در این زمینه نداشته است.

وی افزود: موکلم در شرکت م حقوقی کمتر از استحقاقش گرفته است در تنزیل و انتقال پول به شرکت امیرمنصرو آریا بی دخالت بوده است.

قاضی سراج سپس اتهامات نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت را دوباره به او تفهیم کرد که الف . ن در آخرین دفاعش با رد اتهاماتش گفت: اگر دنبال خلاف بودم باید عوایدی نصیبم می شد در حالیکه فقط یک خودروی ۲۰۶ و ۶ میلیون سهام به دست آورم.