تصویرس از نمای پایانی کار بازار بورس در ۲۶ بهمن ۹۹ را در ادامه می بینید.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد دو هزار و ۸۷ واحدی (۰.۱۷درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۶۴هزار واحدی قرار داد. شاخص‌ هم وزن ۰۳درصد رشد کرد.

 

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۶بهمن ۹۹

 

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۲۶بهمن ۹۹