محمد غفاری تحلیلگر بازارهای مالی، تحولات امروز (۲۸ بهمن ۹۹) بورس را تحلیل و بررسی کرد که در این فیلم می بینید.

به نظر میرسید با توجه به مثبت بودن شاخص هم وزن و منفی بودن شاخص کل در چند روز گذشته جریان نقدینگی به سمت نمادهای کوچک در حال حرکت است.