مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  چهارشنبه سیزدهم اسفند ماه به بیان مسائلی همچون همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای ۱۴۰۰، افت قیمت سکه به کانال ۱۰ میلیون تومانی، آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰، بحران بدهی در انتظار اقتصاد، می پردازد.

همچنین قفل ارزهای بلوکه شده شکست، کو واکسنی که تورم مسکن را مهار کند؟ ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی سیزدهم اسفندماه به شرح زیر است:

آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰/  بحران بدهی در انتظار اقتصاد/ قفل ارزهای بلوکه شده شکست

آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰/  بحران بدهی در انتظار اقتصاد/ قفل ارزهای بلوکه شده شکست

آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰/  بحران بدهی در انتظار اقتصاد/ قفل ارزهای بلوکه شده شکست

آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰/  بحران بدهی در انتظار اقتصاد/ قفل ارزهای بلوکه شده شکست

آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰/  بحران بدهی در انتظار اقتصاد/ قفل ارزهای بلوکه شده شکست

آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰/  بحران بدهی در انتظار اقتصاد/ قفل ارزهای بلوکه شده شکست

آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰/  بحران بدهی در انتظار اقتصاد/ قفل ارزهای بلوکه شده شکست

آزادسازی قیمت خودرو از سال ۱۴۰۰/  بحران بدهی در انتظار اقتصاد/ قفل ارزهای بلوکه شده شکست