تصویری از نمای پایانی بازار بورس در ۱۳اسفند ۹۹ در ادامه آمده است.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با افت هشت هزار و ۳۰۰واحدی (۰.۷درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۱۷۷هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۱درصد افت کرد.

 بازار سهام