نمای پایانی کار بازار بورس در ۲۰اسفند ۹۹ در ادامه آمده است.

در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با افت سه هزار و ۳۶۴واحدی (۰.۳درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۶هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۱درصد افت کرد.

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۹اسفند ۹۹

عکس/ نمای پایانی کار بازار سهام در ۱۹اسفند ۹۹