دفتر ملی آمار انگلیس گزارش داد، در ماه ژانویه به عنوان نخستین ماه اجرای توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تجارت لندن با بروکسل هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات کاهش چشمگیری را به ثبت رساند.

آمارها حاکی از آن است که در ماه ژانویه صادرات انگلیس به اتحادیه اروپا 40.7 درصد کاهش یافته و واردات این کشور نیز از بروکسل 28.8 درصد پایین آمده است.

این بزرگ‌ترین افت ماهانه تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا از سال 1997 تاکنون به شمار می‌رود. البته دفتر ‌آمار ملی انگلیس گفته که تبعات شیوع ویروس کرونا شرایط را برای ارزیابی دقیق نتایج خروج این کشور از اتحادیه اروپا و اجرای توافقات جدید گمرکی در ماه ژانویه سخت‌تر کرده است.

این دفتر البته پیشتر هشدار داده بود که نشانه‌هایی از پایین آمدن تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا در نخستین ماه سال جاری وجود دارد.

دفتر ملی آمار انگلیس اعلام کرده که البته پیش از نهایی شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بسیاری از شرکت‌ها به سمت انبار کردن هرچه بیشتر کالاهای خود روی آورده‌اند و احتمال دارد در ماه ژانویه به جای آنکه واردات انجام دهند، از ذخایر انبار خود استفاده کرده و به همین دلیل شاهد کاهش تجارت بین انگلیس و اتحادیه اروپا هستیم.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در ماه ژانویه رشد اقتصادی انگلیس نسبت به ماه دسامبر منفی 2.9 درصد بوده که دلیل آن هم بازاعمال محدودیت‌های سراسری کرونایی در این کشور بوده است.

جاناتان آتو، کارشناس آمار دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید: در ماه ژانویه اقتصاد انگلیس رشد منفی داشته که البته کمتر از میزان مورد انتظار بوده؛ چراکه اعمال محدودیت‌های اخیر بر فعالیت‌های خرده‌فروشی، رستوران‌ها، مدارس و آرایشگاه‌ها تأثیر گذاشته است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در ماه ژانویه جاری نسبت به ژانویه سال گذشته 2.9 درصد رشد منفی داشته است.