آمار نفت و گاز انگلیس نشان می‌دهد به خاطر کاهش سرمایه گذاری در حوزه نفتی ناشی از تبعات شیوع ویروس کرونا، تولید نفت این کشور به میزان قابل توجهی در حال پایین آمدن است.

این شرکت می‌گوید: طی سال گذشته تولید نفت انگلیس نسبت به سال 2019 ، به میزان 5 درصد کاهش یافته و این روند ادامه خواهد یافت؛ چراکه سرمایه گذاری در حوزه عملیات و توسعه در این کشور در سال 2020 معادل 23 درصد کاهش یافته و به کمترین میزان از سال 2004 تاکنون رسیده است.

بی‌یردر میشی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز انگلیس گفت: بسیاری از شرکت‌ها در صنعت نفت انگلیس شرایط شکننده‌ای را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و این در حالی است که شاهد بازگشایی اقتصادها هستیم.

وی معتقد است که امسال برای صنعت نفت انگلیس سال پرچالشی خواهد بود؛ چراکه شرکت‌ها همچنان با مشکلات عملیاتی ناشی از تبعات شیوع کرونا روبرو خواهند بود.

این شرکت پیش بینی کرده که امسال و سال آینده هم به صورت سالانه تولید نفت انگلیس 5 تا 7 درصد کاهش یابد که این مسأله نه تنها به خاطر کاهش سرمایه گذاری در حوزه توسعه بوده بلکه به خاطر تأخیر در اجرای عملیات‌های نگهداری، تعمیرات است که در سال گذشته و به خاطر بحران کرونا اتفاق افتاده است.

از طرف دیگر خبرها حاکی از آن است که دولت انگلیس می‌خواهد اجرای عملیات‌های اکتشافی جدید برای نفت و گاز در دریای شمال را هم ممنوع کند.