پراید 131 مدل 99 را می توان در شهرهای مختلف با قیمتی بین 107 تا 115 میلیون تومان خریداری کرد.

پراید وانت 151 مدل 99 نیز با حداقل قیمت 100 میلیون تومان در گنبدکاووس به فروش می رسد و این خودرو در تیاباد و شهرکرد با حداکثر نرخ 110 میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید 111 مدل 99

بروجن

130 میلیون

پراید 111 مدل 99

فریدونکنار

126 میلیون

پراید 111 مدل 99

ابهر

128.5 میلیون

پراید 111 مدل 99

آستارا

126 میلیون

پراید 111 مدل 99

گنبدکاووس

122 میلیون

پراید 131 مدل 99

اسلامشهر

107 میلیون

پراید 131 مدل 99

نیک شهر

109 میلیون

پراید 131 مدل 99

آمل

115 میلیون

پراید 131 مدل 99

گراش

110 میلیون

پراید 131 مدل 99

هشتگرد

107 میلیون

پراید 151 مدل 99

گنبدکاووس

100 میلیون

پراید 151 مدل 99

آمل

108 میلیون

پراید 151 مدل 99

بابل

106 میلیون

پراید 151 مدل 99

تایباد

110 میلیون

پراید 151 مدل 99

شهرکرد

110 میلیون