بازار ارز در  28 اسفند 99 به کار خود  پایان داد و زمان رسمی فعالیت صرافی های مجاز در سال 1400 همزمان با شروع کار بانک ها خواهد بود به طوری که از روز پنجشنبه (5 فروردین) اکثر  صرافی ها  باز هستند.

  امکان دارد در ایام تعطیل رسمی شامل روز های 9 و 13  فروردین  تعداد بسیار کمی از صرافی ها فعالیت داشته باشند.