خسارت تصادفات بدون کروکی در سال ۱۴۰۰ شمسی بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می شود. سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون ترسیم کروکی در سال ۹۹، ۱۱ میلیون تومان است که در سال ۱۴۰۰ شمسی می تواند بر اساس نظر شورای عالی بیمه، تغییر کند که رقم دقیق پس از اعلام ، در همین گفتار به روز رسانی می شود.

در ایران سالانه صدها هزار تصادف رانندگی رخ می دهد و ایران از نظر آمار تلفات جاده ای، رتبه ۱۸۹ از ۱۹۰ داریم و۲۵ برابر ژاپن، تصادف رانندگی در طول سال در ایران به وقوع می پیوندد. فقط در سال ۹۸، بیش از ۱۶۰۰۰ هموطن در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.

 اطلاعات کاملی درباره تصادفاتی که نیاز به کروکی دارند و هم چنین خسارت های بدون کروکی بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه ارائه شده است. همان طور که می دانید، مبلغ حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ شمسی با توجه به افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ دیه در ماه های حلال، افزایش ۳۷ درصدی داشته است.

 

چه تصادفاتی در سال 1400 نیاز به کروکی دارند؟

چه تصادفاتی در سال ۱۴۰۰ نیاز به کروکی دارند؟

توجه داشته باشید که برای پرداخت کلیه خسارت های وارد شده به وسایل نقلیه از طریق شرکت های بیمه گر، نیازی به کروکی نیست. لذا، تصادفات رانندگی که نیاز به کروکی جهت پرداخت خسارت حق بیمه توسط شرکت بیمه گر در راستای ایفای تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه دارند به شرح زیر است:

–          اگر خودرو شما با خودروهای متعلق به مراکز نظامی کشور مثل خودرو پلیس تصادف کرده باشد، نیاز به کروکی ندارد.

–          اگر خودرو شما به صورت زنجیره ای به چند خودرو برخورد کرده است و بیش از ۳ وسیله نقلیه با هم برخورد کرده اند، نیازی به ترسیم کروکی نیست.

–          اگر خودرو شما به خودرویی برخورد کند که خودرو سنگین با ظرفیت هفت تن به بالا باشد مثل مینی بوس و کامیون  و اتوبوس های درون شهر، نیازی به کروکی نیست.

–          اگر خودرو شما با خودرویی برخورد کند که دنده عقب حرکت می کرده است و این موضوع، علت تصادف اعلام شود، کروکی نیاز نیست.

–          اگر شما بیمه شخص ثالث نداشته باشید یا منقضی شده باشد و تصادف کنید، رسم کروکی نیاز نیست.

–          اگر شما بدون گواهینامه معتبر رانندگی، تصادف کنید، کروکی نیاز نیست.

–          اگر شما با خودرویی تصادف کنید که طرفی که خسارت به آن وارد شده، ساکن محل بروز حادثه نباشد و خودش نیاز به رسم کروکی دارد، الزامی است.

–          کروکی غیر سازشی در صورتی رسم می شود که میزان خسارت وارده به خودرو، بیش از میزان تعهد بیمه نامه شخص مقصر در تصادف باشد.

–          اگر علت تصادف رانندگی ، عبور از چراغ قرمز باشد با بررسی حق تقدم عبور، نسبت به رسم اقدام می شود.

–          اگر خودرو شما با یک شی ثابت مثل تیر چراغ برق برخورد کند، ترسیم وضعیت تصادف الزامی است.

–          اگر اصطلاحا شاخ به شاخ با خودرویی شوید، ترسیم کروکی الزامی است.

–          اگر خودرو شما با موتورسیکلت برخورد کند، بایستی ترسیم شود.

–          اگر خودرو شما در خلال ۲۰ روز اول صدور بیمه نامه تصادف کند یا بین تاریخ صدور بیمه نامه، تاخیر زمانی وجود داشته باشد، رسم الزامی است.

–          اگر بیمه بدنه خودرو شما نارنجی یا طلایی باشد و تصادف کنید و میزان خسارت، از سقف تعهد بیمه شخص ثالث بیمه گر بالاتر باشد، بایستی کروکی رسم شود.

–          اگر خودرو شما با خودرویی تصادف کند که سرنشین خودرو، مجروح شود یا فوت کند و خسارت جرحی باشد، ترسیم الزامی است.

–          اگر وسیله نقلیه شما تصادف کند و مقصر باشید و دارای بیمه نامه بدنه باشید و قصد استفاده از بیمه بدنه داشته باشید، رسم کروکی الزامی است.

–          کروکی غیر سازشی زمانی ترسیم می شود که یکی از طرفین تصادف، به نظر کارشناسی معترض باشد.

خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث در سال 1400

خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰

اگر بیمه نامه شخص ثالث داشته باشید و بخواهید در زمان تصادف، از بیمه نامه استفاده کنید، در صورتی که تصادف شما یکی از موارد زیر باشد، رسم کروکی الزامی نیست:

 • اگر حادثه رانندگی باعث خسارت بدنی نشده باشد.
 • اگر اختلافی بین طرفین حادثه رخ ندهد و تصادف ، مرضی الطرفین باشد.
 • اگر میزان خسارت زیر ۱۱ میلیون تومان باشد نیازی به ترسیم نیست.

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی در بیمه نامه شخص ثالث سال ۱۴۰۰

برای پرداخت خسارت بدون کروکی در بیمه نامه شخص ثالث سال ۱۴۰۰، بایستی فرم اعلام خسارت توسط زیان دیده و صاحب وسیله نقلیه ای که عامل تصادف بوده است، تکمیل شود. هر دو طرف، بایستی بیمه نامه معتبر داشته و رونوشت آن را ضمیمه مدارک کنند. کارشناس شرکت بیمه گر باید خودرو و وسیله نقلیه خسارت دیده و مقصر حادثه را بازدید کند  تا میزان خسارت را برآورد کند. امکان اعتراض به خسارت برآوردی نیز طبق قانون وجود دارد.

طرفین حادثه یعنی مقصر و زیان دیده، بایستی در زمان حادثه، گواهینامه معتبر رانندگی داشته و اصل مدارک شناسایی معتبر خودرو را ضمیمه مدارک کنند. خسارت هایی که جرحی باشد بایستی کروکی داشته باشد و صرفا عدم نیاز به ترسیم برای خسارت های جرحی است.

اگر خسارت دیده یا مقصر، از طریق نماینده یا وکیل قانونی برای پیگیری فرآیند اقدام می کند، بایستی مدارک مثبته ارائه کند. اگر زیان دیده قصد دارد از طریق نماینده نسبت به دریافت خسارت اقدام کند، بایستی شماره حساب و کارت ملی مربوطه تسلیم شود.

طبق قانون، مدت زمان رسیدگی به حادثه و پرداخت خسارت به زیان دیده ۱۵ روز از زمان تکمیل پرونده  است. بایستی هم صاحب یا نماینده قانونی خودرو خسارت دیده و هم صاحب یا نماینده قانونی خودرو مقصر، به شعبه پرداخت خسارت رجوع کنند.

بنابراین این مدارک برای پرداخت خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث ۱۴۰۰ مورد نیاز است:

 • اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر مقصر و حادثه دیده به شرکت بیمه گر
 • ارائه رونوشت گواهینامه رانندگی معتبر راننده خودرو مقصر و راننده خودرو سانحه دیده.
 • ارائه رونوشت کارت خودرو مقصر و کارت خودرو زیان دیده.
 • خودرو های مقصر و زیان دیده  بایستی پیش از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه در محلی که شرکت بیمه گر اعلام کرده است حاضر شوند.

شرایط پرداخت خسارت با کروکی بیمه بدنه در سال ۱۴۰۰

علاوه بر پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث که نیاز به ترسیم کروکی دارد، پرداخت خسارت بیمه بدنه نیز نیاز به ترسیم کروکی دارد.

در بیمه بدنه بر خلاف بیمه شخص ثالث، به منظور پرداخت و پیگیری خسارت، نیازی به کروکی است و بایستی رسم شود مگر این که خسارت وارد شده به خودرو زیان دیده، از نظر مالی بسیار کم باشد. در بیش تر شرکت های بیمه گر، برای خسارت هایی که کم تر از ۳۰ میلیون ریال باشد، شرکت بیمه گر که بیمه نامه بدنه صادر کرده است، کروکی برای پرداخت خسارت ، طلب نمی کند. در سایر موارد، داشتن کروکی برای تایید اصالت تصادف الزامی است تا بتوان از بیمه بدنه استفاده کرد.

برای دریافت خسارت بدون بیمه بدنه  بایستی مدارک زیر را در اختیار داشته باشید:

 • اصل و رونوشت گواهینامه معتبر
 • اصل و رونوشت کارت خودرو
 • اصل و رونوشت بیمه نامه بدنه
 • اصل و رونوشت بیمه نامه شخص ثالث
 • تکمیل فرم های مورد نظر بیمه
 • بازدید کارشناس بیمه از خودرو خسارت دیده.

در موقع دریافت بیمه تامه بیمه بدنه، سعی کنید پوشش های خسارت که شرکت بیمه گر اعلام کرده را به خوبی مطالعه کنید. حتما از شرکت مناسبی، بیمه نامه شخص ثالث و بیمه نامه بدنه دریافت کنید. از مشاوران حرفه ای صنعت بیمه استفاده کنید. بستگی به خودرو شما و مهارت شما در رانندگی، بهتر است برای پوشش بهتر و بیش تر خسارت وارده به خودرو شما، بیمه نامه قوی تری دریافت کنید تا تعهدات مالی بیمه گر درباره وسیله نقلیه شما در زمان تصادف، بالاتر از حداقل ها باشد.

پس استفاده از مشاوران حرفه ای بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ شمسی که قیمت لوازم یدکی و دستمزد تعمیرکاران حرفه ای وسایل نقلیه بیش از ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹ دارد، در نظر گرفته شود.

مخاطب گرامی

تلاش کنید در سال ۱۴۰۰ شمسی به دلیل افزایش قیمت خودرو و سایر وسیله نقلیه و افزایش قیمت خرید لوازم یدکی خودرو و وسایل نقلیه ، بیمه نامه ای معتبر با پوشش ریسک و تعهدات مطلوب از سوی بیمه گر را بر اساس نوع و ظرفیت خودرو و وسیله نقلیه خود تهیه کنید تا در زمان تصادفات، پوشش حداکثری خسارت های وارده به شما و طرف زیان دیده امکان پذیر باشد.

اگر تجربه ای در ترسیم کروکی در سال های اخیر دارید و با چالشی در دریافت خسارت های وارده به وسیله نقلیه شما در یکی از استان های کشور از طریق شرکت بیمه گر روبرو شدید، مراتب را از طریق بخش کامنت در انتهای گفتار به اشتراک بگذارید. سایت شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  در نشانی: centinsur.ir ، پاسخ گوی سوالات شما و استعلام سوابق بیمه ای است. استعلام بیمه نامه های سنهاب بیمه مرکزی در لینک بالا در دسترس است.