محمدرضا مایلی کارشناس بازارسرمایه درخصوص ارزیابی بازار هفدهم فروردین به خبر بورس گفت: بازار بورس در این روزها دچار مسئله مهم نقدینگی شده است.

برخلاف آنکه سال گذشته در حین هیجانات صعودی بازار دلایل بنیادی یافت نمی‌شد و بحث نقدینگی ورودی را به عنوان عامل صعود بازار قلمداد می‌کردند، در حال حاضر اما شاهد خروج نقدینگی هستیم.

همچنین می‌توان گفت شرایط بعضی از شرکت‌ها و صنایع خوب است و نزدیک مجامع خود هستند، اما در کل بازار شرایط قابل تاملی دارد.

گفتنی است؛ ورود پول به بازار که یا برحسب حمایت بود و یا خرید واقعی، موجب مثبت شدن بازار شد.

لازم به ذکر است؛ حجم معاملاتی که اکنون در بازار می‌بینیم، یک دهم مبالغی است که سال گذشته در همین زمان معامله می‌شد.

در رابطه با فردا نیز می‌توان گفت همچنان بازار بورس جنبه منفی خود را نشان می‌دهد تا زمانی که یک خبر خوب به بازار تزریق شود.