عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی استانداری تهران درباره افزایش کرایه تاکسی ، اتوبوس و مترو اظهار کرد: با توجه به شرایط بیماری کرونا ، با پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی حمل و نقل عمومی ( اتوبوس و مترو) و ۳۵ درصدی تاکسی ها موافقت کردیم.

وی ادامه داد: مطابق قانون، این مصوبه در کمیته فرمانداری تهران پس از بحث و بررسی کارشناسانه به تایید رسید و از پایان خردادماه ( اول تابستان) این افزایش انجام می شود همچنین اگر قبل این تاریخ اقدامی شود، تخلف است و دستگاه های نظارتی مسعول آن هستند.