مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  دوشنبه ۳۰ فروردین ماه به بیان مسائلی همچون گرانی تراکتور ضایعات کشاورزی را افزایش داد، بررسی مشکلات بورس در شورای اقتصادی سران قوا، جزئیات واردات ۲ میلیون دوز واکسن کرونا ، تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه ، شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز، بازگشت صف دلار به صرافی ها،  می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها

تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه/ شرایط جدید صدور مجوز برای استخراج رمزارز/ بازگشت صف دلار به صرافی ها