مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه به بیان مسائلی همچون ریزش قیمت سکه به کانال ۹ میلیون تومانی، قیمت مسکن باید کاهش یابد، اقتصاد در تله بودجه نویسی معیوب، کوچ دلالان از بازار خودرو ، خداحافظی با تراکنش های بی هویت، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت

قیمت مسکن باید کاهش یابد/ کوچ دلالان از بازار خودرو/ خداحافظی با تراکنش‌های بی‌هویت