مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه به بیان مسائلی همچون بازار مسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی، برندگان و بازندگان کاهش نرخ ارز، اتمام حجت اصناف برای تغییر روال تعطیلی ها، آینده دلار از دو نما، تحریم شکسته شده است، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۱۶ اردیبهشت ماه به شرح زیر است:

بازار مسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی/ برندگان و بازندگان کاهش نرخ ارز/ اتمام حجت اصناف برای تغییر روال تعطیلی ها

بازار مسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی/ برندگان و بازندگان کاهش نرخ ارز/ اتمام حجت اصناف برای تغییر روال تعطیلی ها

بازار مسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی/ برندگان و بازندگان کاهش نرخ ارز/ اتمام حجت اصناف برای تغییر روال تعطیلی ها

بازار مسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی/ برندگان و بازندگان کاهش نرخ ارز/ اتمام حجت اصناف برای تغییر روال تعطیلی ها

بازار مسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی/ برندگان و بازندگان کاهش نرخ ارز/ اتمام حجت اصناف برای تغییر روال تعطیلی ها

بازار مسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی/ برندگان و بازندگان کاهش نرخ ارز/ اتمام حجت اصناف برای تغییر روال تعطیلی ها

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت