خبرگزاري آسوشيتدپرس، قيمت هر بشكه نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه سپتامبر با ۱۸ سنت افزايش به بيش از ۱۳/۷۹ دلار اعلام کرد . قيمت نفت روز جمعه نيز با ۵۹ سنت افزايش به بيش از ۹۵/۷۸ دلار رسيده بود . اكثر شاخص هاي سهام در بازارهاي آسيا روز دوشنبه افزايش يافت كه در اين بين شاخص هانگ سنگ در بازار هنگ كنگ با رشد ۳/۱ درصدي روبرو شده است . قيمت جهاني نفت از ابتداي سال ۲۰۱۰ بين ۷۰ تا ۸۰ دلار در نوسان بوده است . رشد ۴/۲ درصدي اقتصاد آمريكا در سه ماه دوم ۲۰۱۰ تا حدي موجب نگراني از وضعيت تقاضاي نفت در اين كشور شده است . رشد اقتصادي آمريكا در سه ماه نخست امسال به ۷/۲ درصد رسيده بود. در بازار لندن نيز هر بشكه نفت برنت درياي شمال با ۱۱ سنت افزايش به ۲۹/۷۸ دلار رسيد .