امروز چهارشنبه (۱۲ خرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۴١ هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار درشاخص کل بورس:

نمادهای فارس، برکت، غکورش و کویر بیش‌ترین تأثیر مثبت و نمادهای حکشتی، شبندر و وبملت بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 9,710
1148.21
حکشتی 12,170
(242.59)
برکت 28,740
197.24
کویر 14,030
164.73
شبندر 20,840
(136.29)
غکورش 37,550
87.02
وبملت 3,663
(77.66)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت  ۱.۸۷ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۶۷۹ واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
قاسم 10,059
1.04
دماوند 30,626
(0.96)
شبصیر 84,120
0.93
ذوب 3,267
0.92
سپیدار 51,121
0.7
آریا 83,785
0.66
حخزر 21,158
0.55