نام کالا  قیمت (تومان)
لنت ترمز جلو سایلنت مدل WVA-۲۱۳۵۵ مناسب برای پراید ۴۱,۲۰۰
لنت ترمز جلو تکستار کد ۲۱۲۰۹۰۱ مناسب برای پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند SE ۴۹۰,۰۰۰
لنت ترمز جلو لنت پارس مدل PLB۲۰ مناسب برای پراید ۱۰۶,۰۰۰
لنت ترمز جلو تکستار مدل ۲۱۳۵۵۰۱ مناسب برای پراید ۲۵۰,۰۰۰
لنت ترمز جلو پارس لنت مدل ۲۱۳۵۵ مناسب برای پراید ۹۱,۲۱۰
لنت ترمز جلو تکستار مدل ۲۵۵۰۹۰۱ مناسب برای ریو ،ساینا ، کوئیک ، تیبا ۱، تیبا ۲ ۳۹۸,۰۰۰
لنت ترمز جلو لیا لنت مدل S۹۸۱۳ مناسب برای پژو ۴۰۵ و پارس و سمند ۱۲۰,۰۰۰