مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی به هزار و چهارصد نفر از متقاضیان واجد شرایط خبر داد.

محمود مرتضایی فرد گفت: پیش بینی می شود با هماهنگی و همکاری بانک عامل پرداخت این تسهیلات برای یک هزار و ۴۰۰ نفر از واجدین شرایط حداکثر تاپایان خردادماه سالجاری یا اوایل تیرماه انجام شود

 وی افزود نرخ تسهیلات ۱۰درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه خواهد ب