امروز  یکشنبه (۲٣ خرداد ماه) شاخص کل بورس با اُفت 900 واحدی روی پله یک میلیون و ۱۴۴ هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار درشاخص کل بورس:

نمادهای فارس ، خساپا ، خودرو و وپارس بیش‌ترین تأثیر منفی و نمادهای شپنا ، خپارس و وبملت  بیشترین اثر مثبت را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

نماد قیمت پایانی تاثیر
فارس 9,650
(214.68)
خساپا 1,632
(156)
شپنا 11,390
151.6
خپارس 1,069
138.75
وپارس 2,844
(113.05)
وبملت 3,802
108.41
خودرو 1,904
(90.26)

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس:

همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۱۸.۹۴ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۴۳۳  واحدی شد.

نماد قیمت پایانی تاثیر
بنو 20,703
(4.86)
کوثر 11,798
(2.84)
غویتا 10,317
(2.78)
دماوند 27,904
2.47
فروی 30,065
(2.1)
تلیسه 3,875
(1.47)
کلر 106,592
(1.15)