مجتبی شفیعی در مراسم رونمایی از برچسب معاینه فنی خودروهای سبک کشور اظهار داشت: سهم نواقص خودرو در مباحث برون و درون شهری که یکی از عوامل مهم در ایجاد حوادث جاده ای و هزینه های قابل توجهی به جامعه وارد می کند، براساس ارتقاء معاینه فنی از بسیاری از این حوادث جلوگیری خواهد شد.

وی در خصوص تأثیرات زیست محیطی که خودروهای فاقد معاینه فنی بر محیط خواهد داشت، افزود: تأثیرات سوءزیست محیطی که بیشتر در بحثایمنی خودرو مطرح است و تاثیراتی که به صورت تدریجی بر سلامت انسان ها خواهد گذاشت یکی از پارامترهایی است که در سایر معاینه فنی کنترل خواهد شد و ایجاد آلایندگی زیست محیطی که حمل و نقل سهم بزرگی در این راه دارد را کاهش خواهد داد.

دبیر شورای عالی ترافیک بیان کرد: تبصره ذیل ماده ۹ آیین نامه معاینه فنی مصوبه سال ۸۲ در سال ۸۶ این تکلیف به وزارت کشور و راه و ترابری اعمال شد و یکسان شدن نرخ معاینه فنی در کل کشور بویژه کلان شهرها و شهرهای بالای ۳۰۰ هزارنفر صورت بگیرد. هماهنگی آن از سوی وزارت کشور و راه و ترابری تنظیم شد و به هیأت وزیران ارائه شد. این طرح هم اکنون مراحل تصویب را طی می کند.

وی در خصوص اصلاحاتی که در این آیین نامه ایجاد شده، افزود: نواقصی در این آیین نامه و دستورالعمل های آن وجود داشت که توسط کارگروه هایی درمجموعه وزارت راه، وزارت کشور، سازمان محیط زیست و راهور ناجا اصلاحاتی در این آیین نامه پیش بینی شد و در قالب دستورالعمل ماده ۳ و طرح جدید آیین نامه به هیأت وزیران ارائه شد که بعد از تصویب و ابلاغ به وزیر کشور، اجرا می شود.

شفیعی در ادامه با بیان مشکلات ناشی از ناهمسانی برجسب ها در استان های مختلف اظهار داشت: برچسب های معاینه فنی در استان های بنا به اختیارات آنها طراحی می شد که در حوزه کنترل مشکلاتی ایجاد کرده بود که با رونمایی از این برچسب در آینده این مشکل مشاهده نخواهد شد.

وی در ادامه با بیان راه اندازی سامانه برگ و برچسب معاینه خودروهای سبک افزود: با دسترسی به این سامانه برچسب معاینه فنی بر اساس تعداد خودرو و متقاضی صدور برچسب و بنا بر ظرفیت هر شهر ارائه خواهد شد.