امروز دوشنبه (هفتم تیر ماه) شاخص کل بورس با رشد ۲ هزار و ۴۵۷ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز شاخص کل در ابتدای بازار بر روی پله یک میلیون و ۲۳۹ هزار واحد قرار گرفت و تا ساعت ۳۰: ۹ با افت ۲ هزار واحدی بر روی شاخص یک میلیون و ۲۳۶ هزار واحد قرار گرفت. در ادامه، شاخص کل روند صعودی به خود گرفت و با رشد ۲ هزار و ۴۸۳ هزار واحدی تا ساعت ۱۰:۱۰ بر روی شاخص یک میلیون و ۲۴۰ هزار واحدی قرار گرفت.

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس نماد‌های شستا، وتجارت و اخابر است که بیش‌ترین تأثیر مثبت داشته و نماد‌های شپنا، فولاد و فملی هم بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

همچنین شاخص کل فرابورس وارد کانال ۱۷ هزار و ۷۹۱ واحدی شد.

 

در ادامه تا ساعت ۱۱ شاخص کل به روند صعودی خود ادامه داد و با رشد ۴ هزار و ۱۲ واحدی بر روی پله یک میلیون و ۲۴۲ هزار واحدی قرار گرفت. نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس در این لحظه شستا، کچاد و وتجارت است که بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشته‌اند و همچنین نماد‌های شپنا، فارس و فملی بیش‌ترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشته‌اند.

برترین تقاضا برای خرید مربوط به نماد اخابر، وصابر و امین یکم است و برترین عرضه به ترتیب برای نماد‌های برکت، خزر و غدام است.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۸ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و ۷۵۸ واحدی شد.