شاخص کل بورس تهران امروز (هشتم تیرماه) با رشد ۲ هزار و ۷۷۷ هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 246 هزار واحد قرار گرفته است.

نماد ومعادن و فملی بیشترین تاثیر مثبت و فملی بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص گذاشتند.

بورس