امروز دوشنبه ۱۴ تیر ماه  شاخص کل بورس  با رشد ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی روی پله یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به حدود رقم ۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان رسید. «تاپیکو»، «شپنا» و «فملی» سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند. «ولکار»، «برکت» و «شستا» سه نماد پر تراکنش بودند.

 

رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص معاملات

شاخص هم وزن نیز با رشد ۴ هزار و ۳۹۵ واحدی روی پله ۳۸۶ هزار و ۴۷۷ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز سهام در بورس تهران به تعداد ۵ میلیارد و ۷۹۰ میلیون سهم به ارزش ۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان رسید.

رشد ۹۴ واحدی شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس هم با رشد ۹۴ واحدی روی پله ۱۸ هزار و ۲۱۰ واحدی قرار گرفت. همچنین حجم معاملات امروز در فرابورس ایران به تعداد یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۵۹ میلیارد تومان رسید.

نماد‌های تاثیر گذار در شاخص کل بورس

نماد‌های تاپیکو، شپنا و فملی به ترتیب با ۱۱۰۴.۱۹، ۹۵۳.۴ و ۸۰۲.۸۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند. نماد شستا، نوری، شفارس با ۶۰۵.۶۶، ۳۲۵.۱۶ و ۲۱۴.۱۸ واحد، بیشترین تاثیر منفی را به جای گذاشتند.

نماد‌های تاثیر گذار در فرابورس

نماد شگویا، مارون و ومهان به ترتیب با ۱۶.۴۲، ۱۳.۹۲ و ۶.۳ واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل فرابورس ایران داشت. همچنین نماد‌های آریا، کوثر و حآسا به ترتیب با ۶.۳، ۲.۲۶ و ۲.۰۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت را به جای گذاشتند.

برترین گروه صنعت بورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۵۷۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد، گروه خودرو، فرآورده نفتی و فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در بورس

سهام شرکت‌های خفنر، فپنتا و کاما بیشترین افزایش قیمت و سهام شرکت‌های شفارس، آپ و خرینگ بیشترین کاهش قیمت را در بورس تهران تجربه کردند.

بیشترین افزایش و کاهش قیمت در فرابورس

نماد‌های اعتلا، پیزد و حسیر بیشترین افزایش قیمت و نماد‌های حآسا، ومعلم و آ س پ بیشترین کاهش قیمت را در فرابورس ایران تجربه کردند.

برترین عرضه و تقاضا در بورس

بیشترین تقاضای خرید سهام را شرکت‌های شپنا، وسینا و بورس و بیشترین عرضه فروش سهام را نماد‌های ثنوسا، غدام و سنیر در بورس تهران داشتند.

برترین عرضه و تقاضا در فرابورس

همچنین نماد‌های لطیف، وسپهر و اعتماد بیشترین تقاضای خرید و نماد‌های سیناد، ثالوند و کمرجان بیشترین عرضه برای فروش را در فرابورس ایران داشتند.

بیشترین حجم و ارزش معاملات سهام در بورس و فرابورس

نماد‌های خپارس، خساپا و خودرو بیشترین حجم معامله و نماد‌های کمند، شپنا و پالایش بیشترین ارزش معامله را در بورس تهران تجربه کردند.


همچنین نماد‌های کرمان، اراد ۳۲۴ و ذوب بیشترین حجم معامله و نماد‌های اراد ۳۲۴، اراد ۳۱۴ و اعتماد بیشترین ارزش معامله را در فرابورس تهران تجربه کردند.