محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: لازم است درباره مشکلات ایجاد شده برای استفاده شهروندان از بزرگراه تازه افتتاح شده افتخاری در انتهای بزرگراه شهید صیاد در منطقه ۱، تذکری به دلیل مسدود شدن آن به مسئولان ارتش و شهرداری بدهم.

وی ادامه داد: این زمین در دوره قبل مدیریت شهری آزادسازی شده بود و بخش مهمی از بزرگراه در این زمین اجرا شده بود، حدود ۱ ماه قبل هم با اتمام عملیات عمرانی، بهره برداری توسط شهروندان آغاز شد و مردم هم عبور می‌کردند، اما ناگهان به دلیل عدم اجرای توافقات میان شهرداری و ارتش مسدود شد.

رییس شورای شهر تهران گفت: از شهرداری و ارتش می‌خواهم که به سرعت به تعهدات خود عمل کنند و موانع را هم بردارند تا نارضایتی بیشتری در کار نباشد.