به گزارش افکارنیوز، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم در گفت و گو با خانه ملت افزود: افراد سودجو و وسطه گران تا اندازهای در آشفتگی بازار نقش داشتهاند که نمیتوان آنرا کتمان کرد، اما علت عمده گرانیهای اخیر، نبود برنامه ریزی صحیح و اصولی در تنظیم بازار است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس هشتم تأکید کرد: با تصمیمات یک شبه و لحظه‌ای نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد، بلکه باید به صورت زیر ساختی و نرم افزاری بازار کشور را از بحران خارج کرد.

وی اظهارداشت: گرانی‌های بوجود آمده در کالاهای اساسی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم، عوامل متعددی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

منادی سفیدان با اشاره به گرانی‌ های اخیر در کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم تصریح کرد: نبود برنامه‌ریزی صحیح از سوی مسئولان اجرایی و تصمیم گیران کشور باعثشد تا بازار کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، آشفته شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس هشتم در پایان یادآور شد: اگر ریشه گرانیها به درستی بررسی شود، میتوان به کنترل و مهار آن در آینده امیدوار بود، زیرا قیمت بالای مواد اولیه، نرخ ارز بالا، افزایش نرخ دستمزدها و همین طور هزینههای بانکی را نیز نمیتوان نادیده گرفت.